เปลี่ยนภาษา:


Close
 • ไขมันส่วนเกินในร่างกาย:การป้องกันและรักษา

  ไขมันส่วนเกินในร่างกาย:
  การป้องกันและรักษา

  พวกเราส่วนใหญ่อาจไม่ทราบถึงความสําคัญของ ไขมันในร่างกาย แต่มีบทบาทสําคัญในการทําให้คุณมีรูปร่างและสนับสนุนกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย อย่างไรก็ตามมีข้อ จํากัด เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ที่แนะนําของไขมันในร่างกายและส่วนเกินคืออะไร

 • ค้นหาการรักษา!

  ค้นหาการรักษา!

  การศึกษาทางคลินิกยืนยัน:

  คุณสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายได้!

  คุณสามารถลดน้ําหนักได้!

  คุณสามารถปรับปรุงสุขภาพของคุณ!

คุณทนทุกข์ทรมานจากไขมันส่วนเกินในร่างกายหรือไม่?
ระดับไขมันส่วนเกินของร่างกายของคุณสามารถวัดได้โดยใช้ดัชนีมวลกาย (BMI) ค่าดัชนีมวลกายเป็นค่าประมาณของไขมันในร่างกายสัมพัทธ์ของแต่ละบุคคลที่คํานวณจากความสูงและน้ําหนัก

ไขมันในร่างกายคืออะไร?

น้ําหนัก ส่วนเกินเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ไขมันส่วนเกินในร่างกาย คุณสามารถบอกได้ว่าคุณมีน้ําหนักเกินหรือไม่โดยการวัดค่าดัชนีมวลกายและขนาดเอวของคุณ

ไขมันส่วนเกินในร่างกาย

 • ไขมันในร่างกายคืออะไร?
 • ไขมันในร่างกายคืออะไร?
 • ไขมันในร่างกายคืออะไร?

ไขมันในร่างกายเป็นไขมันในร่างกายที่จําเป็นและเก็บไขมันในร่างกายที่มีอยู่ในร่างกาย เปอร์เซ็นต์ของไขมันจําเป็นคือ 2-5% ในขณะที่สําหรับผู้หญิงคือ 10-13% มูลค่าสูงสําหรับผู้หญิงสามารถนํามาประกอบกับความต้องการของการคลอดบุตรและการทํางานของฮอร์โมนอื่น ๆ ตามหลักการแล้วคุณต้องเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกาย

ไขมันในร่างกายที่จําเป็น มีบทบาทในการรักษาชีวิตและการทํางานของระบบสืบพันธุ์ ในทางกลับกันไขมันที่เก็บ จะช่วยปกป้องอวัยวะภายในที่อยู่ในหน้าอกและหน้าท้อง วิตามินบางชนิดขึ้นอยู่กับไขมันสําหรับการดูดซึมและการเก็บรักษา วิตามิน A, D, และ K ที่เรียกว่าวิตามินที่ละลายในไขมันไม่สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีปริมาณไขมันที่เพียงพอต่อวัน ไขมันที่เก็บไว้ในเนื้อเยื่อไขมันช่วยป้องกันร่างกายและช่วยรักษาอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายให้เป็นปกติ

ไขมันส่วนเกินในร่างกาย เกิดขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์เกินขีด จํากัด 14-17% สําหรับผู้ชายและขีด จํากัด 21-24% สําหรับผู้หญิง เปอร์เซ็นต์จะแสดงในแง่ของน้ําหนักตัวของพวกเขา ค่าที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

ขนาด เอวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ดีเนื่องจากการมีไขมันรอบเอวมากเกินไปจะเพิ่ม ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ของคุณมากกว่าการมีไขมันในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย สําหรับผู้หญิงขนาดเอวไม่ควรเกิน 35 นิ้วในขณะที่สําหรับผู้ชายไม่ควรเกิน 40 นิ้ว

คุณควรพยายามกําจัดไขมันส่วนเกินในร่างกายโดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตัวเองต่ออันตรายต่อสุขภาพมากมาย ในทางกลับกันไขมันในร่างกายต่ําอาจเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ

ปัจจัยเสี่ยงของไขมันในร่างกายสูง

คุณจะต้องเผชิญกับ ความเสี่ยงต่อสุขภาพ มากมายหากคุณมีปริมาณไขมันในร่างกายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีการสะสมไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นซึ่งนําไปสู่น้ําหนักส่วนเกิน

ความอ้วน

ความอ้วน

หนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือ โรคอ้วน ซึ่งนํามาซึ่งปัญหามากขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการเก็บไขมันส่วนเกินในร่างกายและไม่ถูกเผาผลาญในลักษณะเช่นการออกกําลังกาย

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ

ด้วย โรคหัวใจคุณจะมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นเช่นความดันโลหิตสูงระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีสูงและระดับคอเลสเตอรอลที่ดีต่ํา สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับค่าดัชนีมวลกายสูง

โรคเกาต์และนิ่ว

โรคเกาต์และนิ่ว

คุณยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคที่พบได้น้อยเช่น โรคเกาต์ และ นิ่ว โดยทั่วไปมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างค่าดัชนีมวลกายและความเสี่ยง: ยิ่งค่าดัชนีมวลกายสูงเท่าใดโอกาสในการเกิดโรคก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ปวด

ปวด

นิ่วซึ่งเกิดจากการสะสมของคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีทําให้เกิดอาการปวด ท้อง หรือ หลัง การหายใจลําบากและความเจ็บปวดเกิดขึ้นเช่นการหายใจไม่ดีส่งผลให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปและออกซิเจนในเลือดน้อยเกินไป

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์

ด้วย ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ผู้หญิงที่มีค่าดัชนีมวลกายค่อนข้างสูงจะได้รับความเสี่ยงของความดันโลหิตและโรคเบาหวาน ในขณะที่ผู้หญิงกําลังให้กําเนิดพวกเขามีแนวโน้มที่จะต้อง ผ่าตัดคลอดเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีน้ําหนักตัวปกติ ทารกที่เกิดจากมารดาดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบเช่นกันและอาจคลอด ก่อนกําหนด หรือต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ หลังคลอด มีโอกาสที่พวกเขาจะอ้วนเป็นเด็กเช่นกัน

มะเร็ง

มะเร็ง

มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างไขมันในร่างกายที่มากเกินไปและ มะเร็ง จากการศึกษาทางคลินิก พบว่าไขมันในร่างกายสูง อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งอย่างมีนัยสําคัญ: มากถึง 24 เปอร์เซ็นต์ในผู้ชายและ 32 เปอร์เซ็นต์ในผู้หญิง การเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายสามารถช่วยให้คุณลดโอกาสในการเป็นมะเร็งได้

คุณทนทุกข์ทรมานจากไขมันส่วนเกินในร่างกายหรือไม่?
ปัญหาสุขภาพหลายอย่างอาจเกิดขึ้นหากคุณมีไขมันส่วนเกินในร่างกายรวมถึงความยากลําบากในการหายใจโรคข้ออักเสบโรคหัวใจโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองภาวะซึมเศร้าภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์รวมถึงอื่น ๆ อีกมากมาย ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้เกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

สาเหตุของไขมันส่วนเกินในร่างกาย

ไขมันส่วนเกินในร่างกายมักจะไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขได้เพียงครั้งเดียวมักเป็นการรวมกันของปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหานี้ มีสาเหตุของไขมันส่วนเกินในร่างกายที่คุณควรหลีกเลี่ยง:

วิถีชีวิตที่ไม่ได้ใช้งาน

วิถีชีวิตที่ไม่ได้ใช้งานทําให้เกิดการเพิ่มไขมัน ความอยากอาหารของคุณมักจะสูงและอัตราการเผาผลาญไขมันของคุณค่อนข้างต่ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้ออกกําลังกายหรือออกกําลังกายหรือแม้แต่เดิน เนื่องจากคุณมีความอดทนต่ําคุณจึงขาดพลังงานในการทําสิ่งพื้นฐาน ไขมันสะสมได้ง่ายบริเวณอวัยวะภายในที่สําคัญและรอบท้องและเอวเช่นกัน

ขาดการนอนหลับและพักผ่อน

การนอนหลับไม่เพียงพอและพักผ่อน ยังทําให้เกิดไขมันเพิ่มขึ้น คนที่นอนหลับน้อยกว่าชั่วโมงมักจะมีค่าดัชนีมวลกายสูงกว่าคนที่นอนหลับมากขึ้นเนื่องจากการอดนอนมีผลต่อ การเผาผลาญ ความไม่สมดุลของฮอร์โมนเกิดขึ้นและสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความอยากอาหารของคุณ ความไวของอินซูลินของคุณก็ลดลงเช่นกันดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะลดไขมันภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

ความเครียด

การจัดการความเครียดที่ไม่ดี และ ภาวะซึมเศร้า ยังสามารถนําไปสู่การเพิ่มไขมันในร่างกาย ภายใต้ความเครียดคงที่ฮอร์โมนที่รับผิดชอบในการเก็บไขมันส่วนเกินรอบ ๆ ช่องท้องและเพิ่มความอยากอาหารจะถูกปล่อยออกมา คุณกินมากขึ้นและไขมันส่วนใหญ่ที่นําเข้าสู่ร่างกายจะถูกเก็บไว้ในช่องท้องซึ่งค่อนข้างเสี่ยง

อาหารไม่ดี

การเลือกอาหาร ที่ไม่ดีและ นิสัยการกินที่ไม่ดี เป็นสาเหตุสําคัญของการเพิ่มไขมันในร่างกาย สาเหตุหนึ่งคือการกินมากเกินไป การรับประทานอาหารที่ขาดโปรตีนและอุดมไปด้วยไขมันและน้ํามันยังนําไปสู่การเพิ่มไขมันในร่างกาย การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ยังช่วยเร่งกระบวนการสะสมไขมันในร่างกายเนื่องจากร่างกายมีแนวโน้มที่จะเก็บไขมันมากขึ้นภายใต้นิสัยเหล่านี้ พวกเขาส่งผลกระทบต่อการทํางานที่เหมาะสมของอินซูลิน

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ ยังมีบทบาทสําคัญในการทําให้ไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้น เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นโรคอ้วนหรือมีน้ําหนักเกินภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีน้ําหนักเกินเช่นกัน พวกเขามีแนวโน้มที่จะประสบกับความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นเดียวกับพ่อแม่ของพวกเขาเช่นกัน

ผลข้างเคียงของยา

ยาตามใบสั่งแพทย์บางชนิดอาจนําไปสู่การเพิ่มไขมันได้เช่นกันกับน้ําหนักที่เป็นผลข้างเคียง ยาสามัญบางประเภทในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ ยาฮอร์โมนสําหรับการคุมกําเนิดหรือวัยหมดประจําเดือน, สเตียรอยด์ในช่องปาก, ยาต้านอาการซึมเศร้าบางชนิด, ยาเบาหวานและยาต้านโรคจิต ภาวะสุขภาพและโรคบางอย่างเช่นภาวะพร่องไทรอยด์และกลุ่มอาการคุชชิงยังนําไปสู่การเพิ่มไขมัน

โชคดีที่วิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค้นวิธีการเพื่อป้องกันการเพิ่มไขมันส่วนเกินและช่วยให้ชายและหญิงเผาผลาญไขมันในร่างกาย

วิธีป้องกันการเพิ่มไขมันส่วนเกิน?

ในกรณีที่คุณได้รับไขมันจํานวนมากและคุณตัดสินใจที่จะสูญเสียมันคุณไม่ควรสิ้นหวังเนื่องจากสุขภาพของคุณจะไม่หายไป มีการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต หลายอย่างที่คุณควรทําเพื่อเผาผลาญไขมันในร่างกายและป้องกันไม่ให้ได้รับไขมันส่วนเกิน

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสําหรับการสูญเสียไขมัน:


1

หลีกเลี่ยงความเครียดและภาวะซึมเศร้า

ในกรณีนี้ร่างกายจะไม่ปล่อยฮอร์โมนที่มีศักยภาพซึ่งรับผิดชอบในการทําให้เกิดความอยากและไขมันสํารองที่เก็บไว้จะถูกใช้ในกระแสเลือด ความเครียด ทําให้คุณกินมากและไขมันจากอาหารจะถูกเก็บไว้ ยิ่งมีความเครียดมากเท่าไหร่โรคอ้วนในช่องท้องหรือส่วนกลางก็ยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันหน้าท้องทําให้คุณ มีความเสี่ยงต่อ โรคหัวใจและโรคเบาหวานมากขึ้น

2

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

เมื่อคุณนอนหลับเพียงพอและร่างกายมีการพักผ่อนที่เพียงพอคุณจะรู้สึกพึงพอใจหลังอาหารและความอยากอาหารจะลดลง ในกรณีที่คุณกําลังออกกําลังกายกล้ามเนื้อของคุณจะผ่อนคลายและคุณจะมีพลังงานในการออกกําลังกาย การอดนอนมีผลต่อการใช้อินซูลินในร่างกายของคุณ เมื่อนอนหลับเพียงพออินซูลินจะทํางานได้ดีและเซลล์ไขมันจะกําจัดกรดไขมันและไขมันออกจากกระแสเลือดของคุณและป้องกันการจัดเก็บ

3

เลิกสูบบุหรี่

การ เลิกสูบบุหรี่ จะลดความต้านทานต่ออินซูลินเพื่อให้การสะสมไขมันส่วนกลางรอบช่องท้องและหน้าท้องค่อยๆกําจัดออกไป การสูบบุหรี่มีผลต่ออัตราที่ร่างกายใช้พลังงานและเปลี่ยนแปลงการควบคุมปริมาณแคลอรี่ตามธรรมชาติของร่างกาย

4

ลดการดื่มแอลกอฮอล์

การ ดื่มแอลกอฮอล์ หมายความว่าคุณได้รับแคลอรี่มากกว่าที่คุณบริโภคเนื่องจากเครื่องดื่มมีน้ําตาลมาก เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันที่เก็บไว้ นอกจากนี้ยังค่อนข้างยากสําหรับไขมันที่จะเผาผลาญเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ การลดการดื่มแอลกอฮอล์ให้อยู่ในระดับปานกลางอาจมีผล ในการลดไขมันสะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้น

5
ลองยาธรรมชาติสําหรับการเผาผลาญไขมัน
นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพตราบใดที่ยาเม็ดถูกใช้เป็นอาหารเสริมควบคู่ไปกับการอดอาหารและการออกกําลังกายที่เหมาะสม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทําวิจัยเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ไม่ได้รับการพิสูจน์และอาจเป็นอันตรายซึ่งอาจย้อนกลับมาและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง

วิธีการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกาย?

มีหลาย วิธีในการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกาย คุณควรเลือกวิธีที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยและสอดคล้องกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยึดมั่นในแผนการลดน้ําหนักของคุณ

เราทุกคนรู้ดีว่าการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายไม่ใช่การเดินเล่นในสวนสาธารณะ อย่างไรก็ตามหากคุณมีความสม่ําเสมอและคุณทําสิ่งที่ถูกต้องคุณจะ สูญเสียไขมันส่วนเกิน ในร่างกายที่คุณตั้งใจไว้อย่างแน่นอน

แนวคิดพื้นฐานของการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายคือ การเผาผลาญแคลอรี่มากกว่าที่คุณบริโภค ด้วยวิธีนี้เราจะรักษาการขาดดุลแคลอรี่เสมอ ทุกสิ่งที่คุณทําเพื่อเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายจึงควรทํางานในลักษณะนี้

อาหาร

อาหาร

ในการลดไขมันในร่างกายที่ไม่พึงประสงค์และรักษาปริมาณไขมันในร่างกายที่เหมาะสมต้องมีวินัยในการ อดอาหาร คุณควรมีความคิดว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของคุณคืออะไรและแคลอรี่ประจําวันของคุณต้องการ กระบวนการอดอาหารลงไปเพื่อลดน้ําตาลของคุณ, หรือการบริโภคคาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย, และการบริโภคไขมันของคุณ.

ค่อยๆลด ไขมันที่ไม่ดีทั้งหมดในขณะที่ลดคาร์โบไฮเดรตอย่างมีกลยุทธ์ โปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตปานกลางและไขมันต่ําเป็นวิธีที่จะไป คุณยังสามารถเพิ่มจํานวนมื้ออาหารเป็น 5-6 มื้อแทนอาหารมื้อหนัก 3 มื้อ

คุณควรมีส่วนร่วมใน นิสัยการกิน ที่ทําให้คุณทางอ้อมทําให้คุณสร้างข้อบกพร่องแคลอรี่ ซึ่งหมายความว่าการบริโภคแคลอรี่ของคุณต่ํากว่าการบริโภค อาหารเป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นสําหรับแผนการลดน้ําหนักทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มันไม่เพียงพอหากใช้คนเดียว ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเผาผลาญไขมัน

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


ออก กำลัง กาย

ออก กำลัง กาย

หลายคนไม่รู้ว่า การออกกําลังกายที่ดีที่สุด ที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อลดไขมันส่วนเกินในร่างกายและไม่จําเป็นต้องมีน้ําหนัก การลดน้ําหนักโดยทั่วไปหมายถึงการสูญเสียน้ํากล้ามเนื้อและไขมัน คุณสามารถตั้งใจที่จะรักษากล้ามเนื้อซึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ในระยะยาว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ ออกกําลังกายในระดับปานกลาง ด้วยแอโรบิกและน้ําหนักตัวค่อยๆเพิ่มความเข้มในระหว่างการสูญเสียไขมัน เทคนิคนี้ดีมาก แต่ใช้เวลานาน ดังนั้นคุณต้องเสียสละเวลาและพัฒนาความอดทนอย่างมากในขณะที่คุณออกกําลังกาย ความอดทน ยังถูกเรียกเนื่องจากที่ไหนสักแห่งตลอดเส้นทางการออกกําลังกายผู้คนมักจะยอมแพ้และหยุดออกกําลังกาย ในทางปฏิบัติต้องใช้ เวลาหลายเดือน หรือ หลายปี ในการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายด้วยการออกกําลังกายเพียงอย่างเดียว

หากคุณตั้งใจจะสูญเสียไขมัน ในร่างกายจํานวนมากตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีส่วนร่วมในการออกกําลังกายแบบเต็มตัวเพื่อเผาผลาญไขมัน นี่เป็นเพราะการมีส่วนร่วมทั้งร่างกายช่วยให้คุณออกกําลังกายด้วยความถี่และความรุนแรงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


ยาตามใบสั่งแพทย์

ยาตามใบสั่งแพทย์

ยาตามใบสั่งแพทย์ ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกาย ไขมันหน้าท้องซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรได้รับการดูแลเพราะมันนํามาซึ่งปัญหาสุขภาพมากมาย การสูญเสียไขมันหน้าท้องด้วยยาลดน้ําหนักตามใบสั่งแพทย์เช่น Meridia, Phentermine และ Xenical เป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพ ยานี้แนะนําเป็นพิเศษสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรงเช่นความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประเภท 2

ใน การเผาผลาญไขมันคุณสามารถใช้ยาเมื่อโภชนาการที่เหมาะสมและการออกกําลังกายใช้เวลานานเกินไปที่จะให้ผลลัพธ์ คุณควรใช้ยาตามแนวทางปฏิบัติทั้งสองนี้เพื่อเร่งกระบวนการลดไขมัน

ก่อนใช้ยาคุณควรทําวิจัยให้เพียงพอและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อขอคําแนะนํา นี่คือการ หลีกเลี่ยงกรณีของโรคภูมิแพ้ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คุณอาจมีในระหว่างการเผาผลาญไขมันในร่างกาย ต้องใช้ ความระมัดระวัง หากคุณกําลังให้นมบุตรตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


การผ่าตัดกําจัดไขมัน (Liposuction)

การผ่าตัดกําจัดไขมัน (Liposuction)

นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายในการสูญเสียไขมันส่วนเกินในร่างกาย การดูดไขมัน ค่อนข้างเร็วในการได้รับผลลัพธ์ที่จําเป็นมาก นอกจากนี้ยังใช้ความพยายามน้อยลงในการบรรลุเป้าหมายการลดไขมันของคุณ มันถูกใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของไขมันที่ไม่ต้องการอาหารและการออกกําลังกายทน นี่อาจเป็นการยื่นออกมาของกระเพาะอาหารอย่างต่อเนื่องหลังการตั้งครรภ์บริเวณไขมันรอบต้นขาขาหน้าท้องคอหลังแขนด้านข้างและใบหน้า

อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงและมีค่าใช้จ่ายสูง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับโซลูชันที่ไม่ใช่การผ่าตัดอื่น ๆ ความเจ็บปวดมีส่วนร่วมในขั้นตอนและระยะเวลาการกู้คืนค่อนข้างยาว ก่อนที่คุณจะรักษาอย่างสมบูรณ์กิจกรรมประจําวันของคุณจะถูก จํากัด และในกรณีที่คุณต้องการเริ่มออกกําลังกายอีกครั้งควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงการผ่าตัดกําจัดไขมันจึงไม่อยู่ในประกัน

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


ยาธรรมชาติสําหรับการเผาผลาญไขมัน

ยาธรรมชาติสําหรับการเผาผลาญไขมัน รวมถึงสมุนไพร, วิตามินและแร่ธาตุที่ใช้สําหรับทุกเพศทุกวัยสําหรับการเผาผลาญไขมันในร่างกายโดยไม่มีผลข้างเคียง. โดยพื้นฐานแล้วพวกมัน จะเร่งการเผาผลาญไขมันของคุณและ เสริมสารอาหารเฉพาะเพื่อให้คุณยับยั้งความอยาก ยาเม็ดมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยคลายไขมันหน้าท้องที่ไม่ต้องการ

สมุนไพรทั่วไปที่ใช้ ได้แก่ อบเชยพริกไทยดํามะนาวขิงขมิ้นพริกป่นและอื่น ๆ อีกมากมาย สําหรับพริกการใช้พวกเขามีผลในการเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้มากเกินไป

พวกเขาเพิ่มการเผาผลาญและทําให้ การเผาผลาญแคลอรี่ ซึ่งในกรณีนี้เป็นไขมันส่วนเกินของร่างกาย สมุนไพรอื่น ๆ ทํางานในลักษณะเดียวกัน แร่ธาตุและวิตามินที่รับผิดชอบในการลดไขมัน ได้แก่ เหล็กวิตามินซีวิตามินบี 12 วิตามินบี 6 แคลเซียมไอโอดีนและวิตามินดี

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


สั่งซื้อตอนนี้
จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์:
ยาธรรมชาติสําหรับการเผาผลาญไขมันอาจทํางานช้ากว่าวิธีอื่น ๆ แต่พวกเขาปลอดภัยอย่างแน่นอนและไม่มีผลข้างเคียง.
ด้วยยาธรรมชาติเหล่านี้, คุณจะมั่นใจได้ของความก้าวหน้าที่ดีต่อสุขภาพและผลลัพธ์ถาวร.


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาธรรมชาติสําหรับการเผาผลาญไขมัน

การศึกษาทางคลินิก

การศึกษาทางคลินิกอย่างกว้างขวาง ได้พิสูจน์ความสามารถของยาธรรมชาติสําหรับ การเผาผลาญไขมัน ยาเม็ดมีส่วนผสมที่แตกต่างกันซึ่งทําหน้าที่แตกต่างกันทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่การสร้างความมั่นใจว่าคุณลดน้ําหนัก.

การศึกษาที่ดําเนินการใน ศูนย์ลดน้ําหนักในรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาธรรมชาติเป็นตัวเลือกสําหรับการลดน้ําหนักและลดน้ําหนักได้ข้อสรุปว่ายาเม็ดนี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและผู้ป่วยทุกราย ลดระดับไขมันในร่างกาย ลงอย่างน้อย 14.6% น้ําหนักตัวอย่างน้อย 5.5% และสูงถึง 39% และยังเพิ่มกล้ามเนื้อร่างกายของพวกเขาโดยเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน

การวิจัยและการทดสอบอย่างละเอียดได้ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ายาธรรมชาติสําหรับการเผาผลาญไขมัน มีความปลอดภัยสําหรับการบริโภคของมนุษย์. ผลข้างเคียงจะถูกกําหนดเพื่อให้พวกเขาถูกนําออกมีให้คุณเลือก แทบจะไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ แต่นิสัยเช่นการพึ่งพายามากเกินไปควรหลีกเลี่ยงหลังจากผ่านไประยะหนึ่งเมื่อผลลัพธ์ออกมาแล้ว

การศึกษาทางคลินิก

Copyright © 2016 - 2024 BodyFatPills.com. สงวนลิขสิทธิ์.